VERTROUWEN OP UW NETWERK, HARD- EN SOFTWARE? OP KANTOOR OF ONDERWEG?
*Vermelde prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en bij afhaling 
copyright@IT-FUSION 2020, Designed by IT-FUSION
Gaverstraat 129 9500 Geraardsbergen +32 (0)476 93 93 40 info@it-fusion.be BE 0865.796.957
VOLG ONS OP
Printing
Schrijf je in voor onze promoties
Bedrijf Thuis Home Hardware Dienstverlening Referenties Contact
printing en documentair beheer 
1% tot 3% van de omzet van een bedrijf wordt over het algemeen opgeslokt door de kosten voor printing en documentair beheer. Om ontsporende budgetten voor printingapparaten, supplies en verborgen kosten te vermijden, stelt IT-Fusion voor om uw printactiviteiten te rationaliseren en een nieuwe cartografie van uw hardware op te maken. Niets dan voordelen voor uw bedrijf én voor het leefmilieu. De specialisten van IT-Fusion stellen een beproefde methodologie voor om de reële behoeften op het vlak van printing en reproductie van het bedrijf te evalueren, alsook de kosten die ermee gepaard gaan. Vaak brengt deze oefening een zekere ongerijmdheid aan het licht tussen de systemen, de processen en de kosten voor het documentair beheer: Sterke verspreiding van apparatuur. Onder- en overbenutting van printingsystemen. Naast elkaar bestaan van incompatibele architecturen. Aantal te beheren en te ondersteunen drivertypes. Beheer van meerdere leveranciers van apparatuur en supplies. Ongecontroleerde toename van flows en printvolumes. Hoog verbruik van energie en papier.  
Beheersen en beperken van de kosten  
IT-Fusion maakt een inventaris op van de zichtbare meetbare kosten (apparatuur, benodigdheden, services en papier, over het algemeen berekend per pagina), van de niet-zichtbare meetbare kosten (die te maken hebben met de oproepen naar hulplijnen, de installatie, de printservers en de opleidingen) en van de niet-zichtbare en niet-meetbare kosten (loonkosten van de gebruiker, bestelkosten, kosten met betrekking tot het beheer van de leveranciers en kosten in verband met de afvalverwerking).  
Snel besparen 
De consultants van IT-Fusion stellen een methodologie voor die de rendabiliteit en de efficiëntie van de printinginfrastructuur (kopieertoestellen, faxapparaten, printers, scanners) wil vergroten en een strikte controle wil garanderen : Standaardisering van het print- en kopieerpark. Terbeschikkingstelling van tools voor de begroting en het optimale beheer van het print- en kopieerpark.  Alternatieve financieringsoplossingen.  
Profiteren van voordelen   
Het bedrijf kan zelf de controle over zijn printingsystemen in handen nemen en zijn voordeel doen met een performant en rendabel documentair beheer. De voordelen zijn legio : 
Voor de IT-beheerder  
Verbetering van de productiviteit van de eindgebruikers. Beperking van het aantal printers en drivers. Vervanging van individuele printers door collectieve printers. Adviezen voor een beperking van de kosten door middel van IT- consolidatie en een efficiëntere werking. Tools voor een beter beheer van het print- en kopieerpark. Standaardisering van het print- en kopieerpark.
Voor de inkoopbeheerder  
Beperking van de kosten met betrekking tot het printen en kopiëren van documenten. Consolidatie van de producten en services bij één enkele dienstverlener. Totaalkijk op de directe en indirecte kosten die samenhangen met het print- en kopieerpark. Tools voor een betere begroting van het print- en kopieerpark.
Voor de financiële beheerder 
Beperking van de kosten met betrekking tot het printen en kopiëren van documenten. Relevante alternatieve oplossingen op het vlak van financiering, waardoor middelen worden vrijgemaakt. Vermindering van het aantal printers.